STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik)

 
  Kesedaran untuk menambahbaik pendidikan STEM semakin meningkat di peringkat antarabangsa (English, 2016) serta di Malaysia (KPM, 2015). Di Malaysia, pendidikan STEM diperkenalkan selari dengan PPPM 2013-2025. Elemen yang penting dalam pendidikan STEM adalah pengetahuan, kemahiran dan nilai.  
  KATEGORI : Sainss BERTARIKH : 572019